to Japanese[Head][Event][Pick Up Live][SOMEDAY's CD][Private Party][Map][ROOM of MOU]

Map of SOMEDAY
address : 1-3-8-B1 KINDAI BLD15 SHINJYUKU SHINJYUKU-KU TOKYO JAPAN #160-0022 (Phone03-339-6777)

2020

FEBRUARY

SOMEDAY`s PRICE SYSTEM

Music Charge from 2500yen ~ + orders(Drink from650yen, Foods from480yen){1drink&1foods minimum} #+Tax
Open 6:45PM , Live 7:45PM〜10:30PM (1set 7:45PM〜8:50PM , 2set 9:20PM〜10:30PM)
Close of SOMEDAY 11:45PM

Instruments : tp-trumpet , tb-trombone , ss-sopranosax , as-altosax , ts-tenersax , bs-baritonesax , cl-clarinet , tuba-tuba
. . . . . . . . . . . fl-flute , p-piano , org-organ , g-guitar , b-bass , ds-drums , perc-percussion , tabra-tabra、timba-timbaress
. . . . . . . . . . . conga-conga , bongo-bongo , vo-vocal , voice-voice , corus-corus , violn-violin , cello-cello , lea-leader
. . . . . . . . . . . condu-conductor , arre-arrenger , and so on


#2 / 5 (wed) YOSHIRO NAKAMURA vo.g , HIROKI MIYANO g BOSANOVA NIGHT { NOS } . Straight A-Head Jazz . 2500yen(+1drink650~&1food480~+Tax)
Reserve . . . . . . . . . .TETSUYA HAYAKAWA b
#2 / 6 (thu) YOSHIKO GOTO vo Special NIGHT with MASAHIKO SATO p TRIO . Straight AHead Jazz . 3000yen(+1drink650~&1food480~+Tax)
Reserve . . . . . . . . . .TERUMICHI YAMADA b , MIKIHIRO YOSHIO ds
#2 / 7 (fri) SHIGEHARU MUKAI tb BRAZILIAN NIGHT . Latin Jazz . 3200yen(+1drink650~&1food480~+Tax)
Reserve . . . . . . . . . .KANA fl , TORU TSUZUKI p , YOICHI YAHIRO b , SYU MATSUYAMA ds , YUKIKO MIYAZAKI vo
#2 /12 (wed) YOSHINOBU INAGAKI ds & his SEXTET . Straight A-Head Jazz . 3000yen(+1drink650~&1food480~+Tax)
Reserve . . . . . . . . . .RYUICHI TAKASE tp , YOSHIAKI HASHIMOTO tb , YASUHIRO TAKAHASHI ts , KAZUNE TANAKA p , TADASHI SASE b
#2 /13 (thu) KOICHI OSAMU b SPECIAL SESSION . Straight Jazz . 2800yen(+1drink650~&1food480~+Tax)
Reserve . . . . . . . . . .YOSHIHOKO KATORI vib , KAZUHIKO MICHISHITA g , TAPPY IWASE ds
#2 /14 (fri) SOMEDAY Latin Jazz Orchestra { ORQUESTA ALGUN-DIA } . Latin Jazz . 3500yen(+1drink650~&1food480~+Tax)
Reserve . . . . . . . . . .TETSUYA TANAKA tp , YASUSHI MIYAMOTO tp , MASAHIKO KITAHARA tb , YUJI KAWAMURA ts
. . . . . . . . . . . . . . . . .ATSUSHI TUDURANO bs.ss , TOSHIYUKI DAITOKU p , GETAO TAKAHASHI b , YASUO TANN ds , MATAROU MISAWA perc
#2 /18 (tue) KAZUNORI SAWADA as QUINTET . Straight A-Head Jazz . 2800yen(+1drink650~&1food480~+Tax)
Reserve . . . . . . . . . .AKIHA NAKAJSHIMA as , KEIICHI YOSHIDA p , RYOU TOGASHI b , KANAE KONUMA ds
#2 /19 (wed) MAYUMI FUNAKI vo with HITOSHI HAMADA vib TRIO . Straight A-Head Jazz . 2800yen(+1drink650~&1food480~+Tax)
Reserve . . . . . . . . . .HIROKO TAKADA p , TETSUYA HAYAKAWA b
#2 /20 (thu) KENICHI NISHIO tp SEXTET . Straight-AHead Jazz . 2800yen(+1drink650~&1food480~+Tax)
Reserve . . . . . . . . . .SHINPEI NAKAJIMA g , SHINJI NAKAMURA p , YUJIRO YOSHIMINE b , SOTA KIRA ds , RYOUJI ITANI perc
# 2 /21 (fri) YOSHIKO GOTO vo Special NIGHT with BREEZE chorus group . Straight AHead Jazz . 3000yen(+1drink650~&1food480~+Tax)
          YOSHIKO GOTO Birthday Special
Reserve . . . . . . . . . .KIICHI FUTAMURA p , TERUMICHI YAMADA b
#2 /25 (tue) MITSUAKI FURUNO b SPECIAL SESSION . Straight Jazz . 2800yen(+1drink650~&1food480~+Tax)
Reserve . . . . . . . . . .KAZUHIKO MICHISHITA g , KANOKO KITAJIMA p , MASANORI ANDO ds
#2/26 (tue) SHIGEHARU MUKAI tb SUPER 4 TROMBONES . Straight A-Head Jazz . 3500yen(+1drink650~&1food480~+Tax)
Reserve . . . . . . . . . .HARUKI SATO tb , HIDEAKI NAKAJI tb , MASAKI DOMOTO btb , YUICHI INOUE p
. . . . . . . . . . . . . . . . . KOJI YAMASHITA b , MASANORI ANDO ds
#2 / 27 (wed) OSAMU KAWAKAMI b THE TRIO . Straight A-Head Jazz . 2500yen(+1drink650~&1food480~+Tax)
Reserve . . . . . . . . . .TOSHIYUKI SEKINE p , MASAYUKI KUME ds
#2 /28 (thu) YASUSHI HAKETA tp BIG BAND . Straight Jazz . 3800yen(+1drink650~&1food480~+Tax)
Reserve . . . . . . . . . .MOTOI MURAKAMI tp , AKIYOSHI TANIDONO tp , YUSUKE SASE tp , KEITA HARIGAE tb , HIROSHI WADA tb
. . . . . . . . . . . . . . . . .MITSUHIRO WADA tb , RYOTA SASAGURI tb , NORIHIRO DOI as , SHINSUKE TSUJI as , YUICHI TERAI ts
. . . . . . . . . . . . . . . . .SOUSHIN YAMAGUCHI ts , KENSUKE MIYAKI bs , YUKO SAKUMA p , MASAHIRO SAWADA b , HIROSHI KIMURA dsto Japanese[Head][Event][Pick Up Live][SOMEDAY's CD][Private Party][Map][ROOM of MOU]